Welkom Over ons Particulieren Opleidingen Organisaties Contact

Assessments?

Het assessen van leerlingen is een uitstekend middel om jongeren aan een beter inzicht in hun vermogens en ambities te helpen. Ook ondersteunt het instrument de zoektocht van de leerlingen naar de ideale match met een vervolgstudie en de sector van het toekomstig beroep. De assessments van Con7Study kunnen daarom heel goed een vast onderdeel vormen van het leerplan voor LOB, de Loopbaan oriëntatie en –begeleiding.

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING,

VOOR LEERWINST!

De opleiding kan op verschillende manieren gebruik maken van het assessmentinstrument van Con7Study:

1- De hele procedure, van het afnemen van de leerlingenassessments, het interpreteren van de uitkomsten, het opstellen van de adviezen en het proportioneel coachen, kan worden uitbesteed aan Con7Study. Door het assessen op deze manier te organiseren, haalt de school een maximaal rendement uit het instrument en blijft de tijdsinvestering relatief beperkt. Con7Study kan dan een introductie verzorgen om de invoering van de systematiek van het assessen binnen de school te begeleiden.

2- De school kan zelf de expertise voor het assessen in huis gaan halen door minimaal twee eigen personeelsleden (de decaan, een leraar of een andere functionaris) te laten opleiden tot gecertificeerde assessoren, die de afname van de leerlingenassessments begeleiden, de interpretatie van de resultaten voor hun rekening nemen en de eventuele coaching verzorgen. Afhankelijk van de grootte van de school kunnen dat natuurlijk ook meer duo’s zijn.

3- De gecertificeerde assessoren kunnen ook worden ingezet als trainers van de eigen collega’s. Het is aan de school om te bepalen in welke mate dan de deskundigheid wordt overgedragen aan andere functionarissen binnen de school. Zo kunnen bijvoorbeeld de mentoren het afnemen begeleiden, kunnen de interpretaties van de uitkomsten en de adviezen over coaching door de schoolinterne experts worden gedaan en de coaching zelf weer door de mentoren. Het is maar net waar de school behoefte aan heeft.

 Zo zijn er allerlei arrangementen te bedenken waarbij de medewerkers van de school en die van Con7Study in wisselwerking elk een deel van de hele assessmentprocedure dragen.

Boven: Leerlingen zien zelf hun uitslag en gaan daar actief mee aan de slag!

Onder: Waar zitten verbeterpunten t.a.v. de opleiding of beroep?